Välkommen till Tio Toppar Tavelsjö

Tio Toppar Tavelsjö är en besöksguide som hjälper dig hitta upp på tio berg i Tavelsjöbygden. Bergen bjuder på olika upplevelser, olika svårighetsgrad och olika vyer.För varje berg finns en markerad stig från dess fot till toppen. Välj mellan vandringar från 0,5 till 2,1 km enkel väg. Stigningen som du måste klara av varierar från 42 till 165 höjdmeter. När du bestigit alla berg har du tagit mer än 1000 höjdmeter.


Vintertopparna är öppna!

Flera av er vintervandrare och skidåkare har hört av sig till oss och undrat över Vintertoppar, ”blir det nåt i vinter?”Svaret är att Vintertopparna alltid är öppna, och vi alla brukar ju hjälpas åt att trampa. Vi i arbetsgruppen för TioTopparTavelsjö har dock bestämt oss för att inte ge ut ett Toppkort under denna vinter. Men parkeringarna kommer vara plogade, vi bekostar vinterns plogning som vanligt.Vi har också andra saker på gång som kommer lyfta TioTopparTavelsjö ännu mer. Du kommer garanterat få höra mer från oss!Du som har ett stort driv och är sugen på att vara med och hjälpa oss får gärna höra av dig!


Nu kan du se lederna och topparna på Naturkartan. Klicka på kartan eller ladda ner appen i din telefon.

Varför är det så vackert i Tavelsjö?

Tavelsjöbygden har exceptionella förutsättningar för upplevelser på vackra berg. När inlandsisen smälte för 10200 år sedan var landet så nedtryckt av den tunga isen att det mesta var täckt av djupt vatten. Den översta strandnivån, Högsta Kustlinjen, nådde hela 260 m över nuvarande havsnivå.De högsta bergen idag, bland annat Tavelsjöberget, var små öar i den yttre skärgården. Alla andra berg var täckta av djupt vatten.Landhöjningen var mycket snabb i början. När de nya öarna steg ur havet spolade kraftiga vågor bort all morän som inlandsisen hade lämnat på bergen. Kvar blev kala klippor. Idag är de karga hällmarker med gles skog. Längre ned hamnade finare jordar som idag är åkermarker.Skälet till att det är så vackert i Tavelsjö är både att bygden är så kuperad och varierad och att den utsatts för det forna havets bearbetning.


ToppHöjdInformationParkering
Blomåkersberget232 mSkyltKarta
Finkhörneberget251 mSkyltKarta
Hemberget205 mSkyltKarta
Kludden223 mSkyltKarta
Krogberget156 mSkyltKarta
Selsknösen228 mSkyltKarta
Tavelsjöberget282 mSkyltKarta
Vallberget268 mSkyltKarta
Varmvattsberget250 mSkyltKarta
Djupbäcksberget219 m-Karta

Kontakt: Telefonnummer: 070-321 30 09Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.